For CRO

We would like to invite CRO and pharmaceutical companies which conduct studies of phases II-IV to cooperate with our research facilities in Silesian region (south of Poland).
We assure full professionalism in conducting your clinical research projects mainly due to excellent team of medicine specialists, coordinators and clinical nurses with long experience and all appropriate certificates (incl. ICH GCP, IATA).
We have good access to great amount of patients base (our own and from specialists who we cooperate with) which practically guarantee high level of recruitments. We have been recognized several times for top recruitment in global projects.

We conduct clinical trials in following medical specializations:

 • Cardiology
 • Rheumatology
 • Diabetology
 • Neurology
 • Gynecology
 • Alergology
 • Dermatology
 • Oncology
 • Gastrology
 • Pulmonology

We have fully equipped facility and certified medical equipment necessary to conduct clinical trials.

For the employees of CRO companies which cooperates with us we provide dedicated workspace, computer with internet access (if needed) and constant and support of our coordinators to ensure that monitoring visits are conducted effectively.


Zapraszamy do współpracy firmy CRO oraz firmy farmaceutyczne przy prowadzeniu badań klinicznych II-IV fazy w naszych ośrodkach badawczych na terenie Śląska.
Oferujemy profesjonalne usługi przy realizacji Państwa projektów dzięki naszemu zespołowi lekarzy specjalistów, koordynatorów i pielęgniarek klinicznych, posiadających wieloletnie doświadczenie i szereg właściwych szkoleń (w tym ICH GCP oraz IATA) potwierdzonych certyfikatami.
Dysponujemy obszerną bazą pacjentów (naszą oraz współpracujących z nami lekarzy i przychodni), dzięki której zapewniamy wysoką rekrutację. Niejednokrotnie w prowadzonych przez nas globalnych projektach uzyskaliśmy najwyższa rekrutację na świecie.

Prowadzimy badania kliniczne w następujących dziedzinach:

 • kardiologii
 • reumatologii
 • diabetologii
 • neurologii
 • ginekologii
 • alergologii
 • dermatologii
 • onkologii
 • gastrologii
 • pulmonologii

Posiadamy w pełni wyposażone gabinety oraz certyfikowany sprzęt niezbędny do prawidłowego prowadzenia badań klinicznych. Pracownikom współpracujących firm CRO zapewniamy specjalnie wydzielone miejsce do pracy, w razie potrzeby użyczamy komputer z dostępem do internetu oraz stałą obecność i pomoc koordynatora w celu usprawnienia przebiegu wizyty monitorującej.

Zapraszamy do kontaktu:
Karolina Witas
e-mail: karolina.witas@researchsolutions.pl
kom.: 797-947-052
Aleksandra Zając
e-mail: aleksandra.zajac@researchsolutions.pl
kom.: 502-560-996