Formularz zgłoszeniowy

Skontaktuj się z nami

 

Dowiedz się więcej o innowacyjnych metodach

leczenia, które oferujemy.

[pełna treść zgody]
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez Research Solutions Karolina Witas Aleksandra Zając S.C. i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia. *