Programy badań

Menopauza (E4Comfort)

 

Uderzenia gorąca i nocne pocenie stanowią schorzenie medyczne, które można leczyć. Jeżeli występują u Ciebie uderzenia gorąca o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, rozważ udział w Badaniu E4Comfort.

Możesz kwalifikować się do udziału, jeżeli:
  • jesteś kobietą w wieku pomenopauzalnym, od 40 do 65 lat.
  • doświadczasz uderzeń gorąca i/lub nocnego pocenia o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego.
  • Twoja menopauza rozpoczęła się w ciągu ostatnich 10 lat.
  • nie stwierdzono u Ciebie nowotworu, cukrzycy ani choroby serca w wywiadzie.
Dlaczego warto wziąć udział?
  • Wszelka opieka związana z badaniem będzie świadczona bezpłatnie.
  • Personel badawczy będzie uważnie monitorować Ciebie, występujące u Ciebie objawy i Twój ogólny stan zdrowia.
  • Przyczynisz się do pogłębienia wiedzy na temat zdrowia kobiet.

Skontaktuj się z nami

Dowiedz się więcej o innowacyjnych metodach leczenia które oferujemy.
Zgłoś się do badania